Rommelmarkt in centrum Vlissingen

VLISSINGEN – Op de Oude Markt in Vlissingen is woensdag 10 september een rommelmarkt van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wie spullen wil verkopen kan meedoen. 
Regels voor deelname:
* Deelnemers moeten zich melden bij de organisatie en vragen om een plek. 
* Opbouwen kan vanaf 12.00. Deelnemers die eerder gaan zitten of een plek bezet houden 
    worden verwijderd door Stadsbeheer.  
* Kosten voor deelname zijn € 1,50 per vierkante meter.
* Kinderen staan gratis. 
* Denk eraan dat de ingangen van de winkels en woningen vrij toegankelijk blijven voor het 
   publiek. Alsmede de doorgangen voor het verkeer en hulpdiensten. 
* Voor de rommelmarkt geldt: vol is vol. De deelnemers moeten hun spullen uitstallen op     
   de grond en niet op tafels, aanhangwagens, kramen en dergelijke. 
* Het verkopen van etenswaren en alcohol is in verband met de warenwet verboden.
 
Opruimen
Na afloop van de rommelmarkt moeten  alle deelnemers hun afval en onverkochte spullen zelf meenemen. Het is dus verstandig van huis een vuilniszak mee te nemen. Er mag geen troep op de Oude Markt achterblijven.
  
www.vlissingen.nl/evenementen