Kraambed en verward?

VLISSINGEN – In het ADRZ in Vlissingen is woensdag 20 augustus van 19.00 uur tot 21.30 uur weer een informatiebijeenkomst psychiatrie. Het thema is ‘Kraambed en Verward?’

Voor veel vrouwen is het krijgen van een kindje een van de mooiste gebeurtenissen in het 
leven. Maar vrouwen die na de bevalling een psychose krijgen, verliezen het contact met de 
werkelijkheid en zijn psychisch totaal ontregeld. Een kraambedpsychose heeft grote 
gevolgen. Al met al duurt het een hele tijd voor zij alles verwerkt hebben. Met de meeste 
vrouwen komt het weer helemaal goed. Wel is er na een volgende bevalling een grote kans 
op weer een psychose. 
In deze bijeenkomst komt ervaringsdeskundige Karin den Oudsten spreken over haar 
ervaring met een kraambedpsychose. Na een opname van vijf weken ging ze naar huis. Daar 
ontdekte ze dat er weinig informatie voorhanden was. Er was alleen een website waar 
vrouwen anoniem hun verhaal konden doen. Ze besloot met haar verhaal meer openheid 
over het onderwerp te geven. 
Karin den Oudsten heeft haar eigen bedrijf Psychecoach (www.kraambedpsychose.nl) en is 
ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma. Daarnaast is ze ambassadeur voor het 
Fonds Psychische Gezondheid. De maandelijkse bijeenkomsten in het ADRZ zijn bedoeld om informatie uit te wisselen en in gesprek te gaan over thema’s uit de psychiatrie. De bijeenkomst is vooral voor mensen die psychische klachten hebben. Familie en vrienden, therapeuten en andere belangstellenden zijn ook welkom. Na een korte pauze is er tijd genoeg om vragen te stellen aan de sprekers. De bijeenkomst is gratis toegankelijk.